Ψυχολογία παιδιών και εφήβων
- Διαφήμιση -

Το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας του Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το χρονικό διάστημα 1η Οκτωβρίου 2020 έως 30 Σεπτεμβρίου 2021, θα πραγματοποιήσει πρόγραμμα δια βίου μάθησης με τίτλο: «Ψυχική Υγεία και ευεξία παιδιών και εφήβων. Από την οικογένεια στην κοινότητα».

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας, εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, κοινωνικούς επιστήμονες, ειδικούς της ψυχικής υγείας, σε φοιτητές, σε γονείς και σε ανθρώπους, που θέλουν να διευρύνουν τους γνωστικούς τους ορίζοντες σε σχέση με την προστασία και την προαγωγή της ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων.

- Διαφήμιση -

Σκοπός του προγράμματος είναι να παρουσιάσει τα βασικά στάδια ανάπτυξης του παιδιού από την εμβρυϊκή μέχρι τη μετεφηβική ηλικία. Έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη της ψυχοσυναισθηματικής προσωπικότητας στο πλαίσιο του οικογενειακού και του σχολικού
περιβάλλοντος. Επιπλέον, παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο και η μεθοδολογία για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων.


Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η Καθηγήτρια και Αρετή Λάγιου, Δ/ντρια Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Πρόεδρος Τμήματος Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας και με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι θα είναι σε θέση:

 1. Να αναγνωρίζουν τα βασικά στάδια της ψυχοσυναισθηματικης ανάπτυξης των παιδιών και των εφήβων
 2. Να κατανοούν την έννοια και το εύρος της αποκλίνουσας συμπεριφοράς των παιδιών και εφήβων
 3. Να αναγνωρίζουν τις βασικές συναισθηματικές, συμπεριφορικές και μαθησιακές τους διαταραχές, και να γνωρίζουν την ενδεικνυὀμενη διαχείριση και αντιμετώπισή τους.
 4. Να κατανοούν το ρόλο της οικογένειας στην ομαλή ψυχοσυναισθηματική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη παιδιών και εφήβων. Να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν βασικά σημεία της δυσλειτουργικής οικογένειας και να συμβάλουν στην ενίσχυση της ενδοοικογενειακής επικοινωνίας.
  Να κατανοούν το ρόλο του σχολείου στην ομαλή ψυχοσυναισθηματική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη παιδιών και εφήβων. Να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν αποκλίνουσες συμπεριφορές και να συμβάλουν ουσιαστικά στη διαχείριση προβλημάτων που επιφέρουν.
 1. Να γνωρίζουν τις νεότερες εξελίξεις στον τομέα της ψυχικής υγείας και ευεξίας των παιδιών και των εφήβων, και να είναι σε θέση να αναζητούν και να αξιολογούν κριτικά καινοτόμες παρεμβάσεις, όσον αφορά την ψυχική υγεία και ευεξία των παιδιών και των
  μαθητών τους.
 2. Να εφαρμόσουν βασικές δεξιότητες διαχείρισης ψυχοσυναισθηματικών και ψυχοκοινωνικών προβλημάτων παιδιών και εφήβων στο οικογενειακό, σχολικό ή/και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.
 3. Να γνωρίζουν τα βασικά στάδια σχεδιασμού εφαρμογής και αξιολόγησης ολοκληρωμένων παρεμβάσεων πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας στην κοινότητα .

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 2132010279 και στο email: [email protected]

Διαβάστε επίσης:

- Διαφήμιση -
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ