Επιστήµονες του Πανεπιστηµίου της Ιερουσαλήµ υποστηρίζουν ότι αν πίνουµε κόκκινο κρασί µαζί µε την µπριζόλα µας, περιορίζουµε σηµαντικά τις πιθανότητες να εµφανίσουµε καρκίνο. Το κόκκινο κρασί «ακυρώνει» τις βλαβερές ουσίες που παράγονται στο στοµάχι κατά τη διάσπαση του κόκκινου κρέατος.