Πολιτική Ιδιωτικότητας

Η Πολιτική Ιδιωτικότητας αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Είναι ένα κείμενο συνοπτικής ενημέρωσής σας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά την άσκηση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας. Κατά τη λειτουργία της επιχείρησής μας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από πελάτες, διαγωνιζομένους, επισκέπτες, υποψήφιους εργαζομένους, προσωπικό και άλλους όπως υποκειμένων συνέντευξης, ρεπορτάζ ή φωτογράφισης, προκειμένου αφενός να είμαστε σε θέση να παρέχουμε άριστες δημοσιογραφικές υπηρεσίες και αφετέρου να εκτελούμε τις εκ των συμβάσεων και του νόμου υποχρεώσεις μας. Αντιστοίχως συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπους και τις εφαρμογές μας ή όταν εγγράφεστε στις υπηρεσίες μας ή όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας. ή χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές μας ή και από τρίτα μέρη, π.χ. προσωπικά δεδομένα που μας βοηθούν στην καταπολέμηση της απάτης ή τα οποία συλλέγουμε, με την άδειά σας, όταν αλληλεπιδράτε με τους λογαριασμούς σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Στόχος μας είναι να επεξεργαζόμαστε όσο το δυνατόν λιγότερα προσωπικά δεδομένα και για όσο το δυνατόν μικρότερο διάστημα. Εφαρμόζουμε πολιτικές που απαιτούν την ελάχιστη δυνατή χρήση προσωπικών δεδομένων και διαμορφώνουμε περιβάλλον ασφαλείας για την επεξεργασία τους. Η Πολιτική Ιδιωτικότητας, που ακολουθεί, αναφέρει τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα, τη νόμιμη βάση της επεξεργασίας, τους τυχόν αποδέκτες των δεδομένων και το χρόνο διακράτησής τους. Επίσης, κάνει εκτενή αναφορά στα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα και σας δίδει πλήρη στοιχεία των υπευθύνων προκειμένου να μπορέσετε να τα ασκήσετε. 

Η διάρθρωση της Πολιτικής Ιδιωτικότητας ακολουθεί τις επιταγές του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ.), είναι όμως προσαρμοσμένη σε φιλικό για το χρήστη περιβάλλον (υπερσυνδέσεις περιεχομένων), ούτως ώστε να μπορεί να εντοπίζει με ευκολία την περιοχή του ενδιαφέροντος του.

Για την διευκόλυνση της ενημέρωσής σας αναφέρονται ακολούθως οι σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σε σχέση με τα σχηματιζόμενα αρχεία προσωπικών δεδομένων και ακολουθεί ανάλυση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο. Τέλος γίνεται εκτενής αναφορά στο σύνολο των δικαιωμάτων των υποκειμένων έναντι του οργανισμού όσον αφορά στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τους υπερσυνδέσμους των περιεχομένων, εφόσον επιθυμείτε να επιλέξετε κάποιο τμήμα της ενημέρωσης που σας ενδιαφέρει.

Ενότητα 1 

Βασικές έννοιες και ενημέρωση  

Α. Υπεύθυνος Επεξεργασίας (controller)  

Β. Αρμόδιος προστασίας προσωπικών δεδομένων  

Γ. Σκοποί επεξεργασίας  

1. Αρχείο επισκεπτών/αλληλογραφίας
2. Αρχείο Διαφημίσεων
3. Αρχείο Διαγωνισμών
4. Αρχείο Τουριστικών διαγωνισμών
5. Αρχείο Ατελιέ
6. Αρχείο Βιογραφικών
7. Αρχείο προσωπικού
8. Αρχείο καμερών / Συστήματα παρακολούθησης/ Φωτογράφηση εκδηλώσεων

Ενότητα 2

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο  

1.Οι τύποι προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς  

2.Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε όταν εγγραφείτε  

3.Προσωπικά δεδομένα που δημιουργούμε για εσάς  

4.Όταν χρησιμοποιείτε τις εφαρμογέςμας  

5.Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία κοινωνικής δικτύωσης για να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας 

6.Προσωπικά δεδομένα όταν δημοσιεύετε σχόλια σχετικά με την εταιρεία μας σε άλλους ιστότοπους κοινωνικών μέσων  

7.Όταν δημοσιεύετε δημοσίως (σχόλια) στους ιστότοπούς μας  

8.Πώς συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα  

9.Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα  

10.Νόμιμες βάσεις για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων  

10.1.Συγκατάθεση  

10.2.Σύμβαση 

10.3.Νομική διάταξη 

10.4.Έννομο συμφέρον 

11.Χορήγηση δικαιώματος πρόσβασης σε λειτουργίες της συσκευής όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή της εταιρείας μας  

12.Ενημέρωση των προσωπικών σας δεδομένων και της σελίδας προφίλ σας στους ιστοτόπους μας  

13.Προσθήκη ή συνδυασμός των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε  

14.Προσωπικά δεδομένα που κοινοποιούνται από συνεργάτες εκδηλώσεων  

15.Χρήση προσωπικών δεδομένων παιδιών  

16.Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων  

17.Όταν κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα  

17.1. Πάροχοι υπηρεσιών  

17.2. Συνεργάτες διαφημίσεων  

17.3.Οργανισμοί και αρχές 

17.3.Χορηγοί και συνεργάτες εκδηλώσεων 

17.4.Οργανισμοί κοινωνικών μέσων 

17.5.Σε περίπτωση μεταβίβασης της επιχείρησης  

18.Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα  

19.Πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας  

19.3.Υπηρεσίες επικοινωνίας 

19.4.Επικοινωνιακές ανακοινώσεις και ενημερωτικά δελτία 

20.Cookies 

20.1. Τι είναι το cookie; 

20.2.Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies; 

20.3.Τι είδους cookies χρησιμοποιούμε; 

20.3.1.Απαραίτητa cookies  

20.3.2.Cookies απόδοσης 

20.3.3.Cookies λειτουργικότητας 

20.3.4.Cookies διαφήμισης 

20.4.Πώς να διαχειριστείτε τα διαφημιστικά cookies

Ενότητα 3

Δικαιώματα

1.Δικαίωμα λήψης διαφανών πληροφοριών 
2.Δικαίωμα πρόσβασης στα δικά σας δεδομένα
3.Δικαίωμα αποκατάστασης ανακριβών δεδομένων
4.Δικαίωμα διαγραφής («Δικαίωμα στη λήθη»)
5.Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης
6.Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
7.Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων
8.Δικαίωμα εναντίωσης
9.Δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

Βασικές έννοιες και ενημέρωση

Α. Υπεύθυνος Επεξεργασίας (controller) 

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αποφασίζει για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Είναι το πρόσωπο που φέρει την ευθύνη για κάθε επεξεργασία και έχει την υποχρέωση να απαντά σε κάθε σας αίτημα σχετικά με αυτά. Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η επιχείρησή μας, ειδικότερα η εταιρεία (νομικό πρόσωπο) που είναι ο φορέας και εκδότης των περιοδικού The Body και της ιστοσελίδας thebody.gr της οποίας η επωνυμία είναι ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΟΥΣΗΣ & ΣΙΑ E.E. με έδρα τη Μεταμόρφωση Αττικής, οδός Παύλου Μπακογιάννη 34, ΤΚ 14451, τηλέφωνο επικοινωνίας 210 6858190, email: [email protected] 

Β. Αρμόδιος για ζητήματα προσωπικών δεδομένων

Για κάθε ερώτησή σας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, μπορείτε να απευθύνεστε στον Αρμόδιο για ζητήματα προσωπικών δεδομένων: Σμυρνάκης Στυλιανός, τηλ.: 2106858190, email: [email protected] 

Γ. Σκοποί επεξεργασίας 

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε το σύνολο των υπηρεσιών και να επιτυγχάνουμε τους επιχειρηματικούς μας στόχους με ασφάλεια για την ιδιωτικότητά σας.

1. Αρχείο επισκεπτών/αλληλογραφίας

Διατηρούμε αρχείο επισκεπτών εις το οποίο καταχωρίζονται οι επισκέπτες της εταιρείας καθώς επίσης αρχείο αλληλογραφίας που αφορά στη λήψη και εσωτερική διανομή της αλληλογραφίας προς το αρμόδιο προσωπικό της εταιρείας και εξωτερική αποστολή προς τις ταχυδρομικές εταιρείες και αρχείο τηλεφωνικού καταλόγου. Στα αρχεία αυτό καταγράφονται τα εξής προσωπικά δεδομένα: 

Για τους επισκέπτες 
Όνομα/Επώνυμο  
Χρόνος επίσκεψης  
Για την αλληλογραφία 
Όνομα/Επώνυμο  
Διεύθυνση Παραλήπτη 
Για τον τηλεφωνικό κατάλογο 
Όνομα/Επώνυμο  
Διεύθυνση  
Τηλέφωνο επικοινωνίας 

Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων

Οι ως άνω επεξεργασίες εξυπηρετούν στη διαχείριση των επισκεπτών των εγκαταστάσεων της εταιρείας και την ασφάλεια των παρευρισκομένων εις το κτήριο ανά πάσα στιγμή (όσον δε αφορά στην αλληλογραφία και τηλεφωνικό κατάλογο) τη διαχείριση της επαγγελματικής αλληλογραφίας προς τα στελέχη και εργαζομένους της εταιρείας για λόγους απόδειξης της παραλαβής/αποστολής της αλληλογραφίας και την διατήρηση της επικοινωνίας με τα στοιχεία των πελατών και αντισυμβαλλομένων. 

Νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων

Για την τήρηση ενός αρχείου πελατών/επισκεπτών/αλληλογραφίας/τηλεφωνικού καταλόγου, οι νομικές βάσεις επεξεργασίας είναι το έννομο συμφέρον της εταιρείας να μπορεί να διαχειρίζεται τους επισκέπτες της επιχειρήσεως και να διατηρεί την ασφάλεια των εγκαταστάσεων καθώς επίσης να διαχειρίζεται την διανομή της έγχαρτης αλληλογραφίας στους υπαλλήλους και στελέχη της εταιρείας, να αποδεικνύει τη λήψη ή αποστολή και να επικοινωνεί με πελάτες και αντισυμβαλλομένους.  

Μεταφορά δεδομένων εκτός της ΕΕ. Δεν γίνεται μεταφορά δεδομένων εκτός ΕΕ

Περίοδος επεξεργασίας δεδομένων. Διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα για τον ανωτέρω σκοπό με διαφορετικό ανάλογα με την περίπτωση τρόπο. Για τα δεδομένα της αλληλογραφίας και των επισκέψεων ο συνολικός χρόνος διατήρησης είναι πέντε έτη από την καταχώριση, για δε τους τηλεφωνικούς καταλόγους η διατήρηση είναι διαρκής. 

Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων. Τα προσωπικά σας δεδομένα (τα αντίστοιχα κάθε φορά) παραμένουν εις τα αρχεία της εταιρείας 

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας που αναφέρονται στην Ενότητα 2, σχετικά με τα δεδομένα που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια των παραπάνω δραστηριοτήτων ή εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, ενημερώστε μας στέλνοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα 

2. Αρχείο Διαφημίσεων

Συγκεντρώνουμε στοιχεία επικοινωνίας με τους υπαλλήλους και στελέχη των προς διαφήμιση εμπορικών εταιρειών, των συνεργατών των εταιριών και στοιχεία των διαφημιζόμενων μοντέλων.

Συγκεκριμένα:

  • Επωνυμία, Ονοματεπώνυμο, Τηλέφωνο, Διεύθυνση, email, Site, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Νόμιμο Εκπρόσωπο
  • Τρόπο εξόφλησης/ Ανάγκες πελάτη/ Προσφορές/ τιμολογήσεις/Προσχέδια/ Ανασκοπήσεις/ Είδος προβολής/Έμμεσες αναφορές, Κείμενα που σε κάποιες περιπτώσεις αφορούν την ιστορία της εταιρείας και αναφέρονται πρόσωπα/ τη διεύθυνση email
  • Φωτογραφίες, ονοματεπώνυμα λοιπά στοιχεία μοντέλων

Σκοπός της επεξεργασίας είναι η διαχείριση των διαφημίσεων και η διατήρηση της εμπορικής σχέσεως και επικοινωνίας μας.

Νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων είναι η σύμβαση με τις εμπορικές εταιρείες και η συγκατάθεση σε ζητήματα διαχείρισης- επεξεργασίας της εικόνας των μοντέλων..

Περίοδος επεξεργασίας δεδομένων. Για τις εμπορικές συναλλαγές οι διατήρηση των δεδομένων και η εν γένει επεξεργασία τους γίνεται για όσο διάστημα διατηρείται η εμπορική σχέση και για πέντε έτη μετά τη λήξη της.

Μεταφορά δεδομένων εκτός της ΕΕ. Δεν γίνεται μεταφορά δεδομένων εκτός ΕΕ.

3. Αρχείο Διαγωνισμών

Συγκεντρώνουμε στοιχεία για τους πραγματοποιούμενους διαγωνισμούς με έντυπα- κουπόνια εις τα περιοδικά καθώς επίσης και μέσω διαδικτύου (για τη σχετική επεξεργασία βλ ενότητα διαδίκτυο, cookies). Για την περίπτωση των έγχαρτων διαγωνισμών επεξεργαζόμαστε τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα. 

Συγκεκριμένα: 

  • Όνομα, επίθετο, τηλέφωνο επικοινωνίας, mail  
  • Μόνο για τους νικητές: λοιπές αναγκαίες πληροφορίες για χαρακτηριστικά ανάλογαμε προϊόν διαγωνισμού (π.χ. χρώμα μαλλιών, μέγεθος υποδήματος, σωματότυπος S,M,L,XL κ.λ.π.)

Σκοπός της επεξεργασίας είναι η διαχείριση των διαγωνισμών και η απόδοση του βραβείου- δώρου στον νικητή. 

Νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων είναι η σύμβαση με τους συμμετέχοντες εις το διαγωνισμό σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται καθώς επίσης και η συγκατάθεσή τους για την λήψη των δώρων εφόσον ανακηρυχθούν νικητές.  

Περίοδος επεξεργασίας δεδομένων. Για τους διαγωνισμούς για όσο διάστημα διαρκεί ο διαγωνισμός και τρία έτη μετά το πέρας αυτού.

Μεταφορά δεδομένων εκτός της ΕΕ. Δεν γίνεται μεταφορά δεδομένων εκτός ΕΕ.

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα (τα αντίστοιχα κάθε φορά) διαβιβάζονται για τους σκοπούς της επεξεργασίας τους πελάτες που διενεργούν μέσω του εντύπου τον διαγωνισμό και μόνο τα δεδομένα των νικητών προκειμένου να αποσταλούν τα κατάλληλα δώρα (σε μέγεθος, απόχρωση κλπ) εις τη διεύθυνση και προς τα ΕΛΤΑ/ιδιωτική εταιρεία courier για τη μεταφορά. 

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας που αναφέρονται στην Ενότητα 2, σχετικά με τα δεδομένα που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια των παραπάνω δραστηριοτήτων ή εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, ενημερώστε μας στέλνοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα.

4. Αρχείο Τουριστικών διαγωνισμών

Συγκεντρώνουμε στοιχεία για τους πραγματοποιούμενους τουριστικούς διαγωνισμούς με έντυπα εις τα περιοδικά καθώς επίσης και μέσω διαδικτύου (για τη σχετική επεξεργασία βλ, ενότητα διαδίκτυο, cookies). Για την περίπτωση των έγχαρτων τουριστικών διαγωνισμών επεξεργαζόμαστε τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα. 

Συγκεκριμένα:

Όνομα, επίθετο, τηλέφωνο επικοινωνίας, mail 
Μόνο για τους νικητές: στοιχεία διαμονής/ προορισμός / διάστημα , κατάλυμα, πιθανές προτιμήσεις, μέλη οικογενείας, ηλικίες, φύλο, ονόματα / αριθμός κυκλοφορίας αυτοκινήτου
Σκοπός της επεξεργασίας είναι η διαχείριση των τουριστικών διαγωνισμών και η απόδοση του πακέτου ταξιδίου στον νικητή.  

Νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων είναι η σύμβαση με τους συμμετέχοντες εις τον τουριστικό διαγωνισμό σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που τίθενται καθώς επίσης και η συγκατάθεσή τους για την λήψη του τουριστικού πακέτου εφόσον ανακηρυχθούν νικητές και το έννομο συμφέρον της εταιρείας. 

Περίοδος επεξεργασίας δεδομένων. Για τους διαγωνιζόμενους για όσο διάστημα διαρκεί ο διαγωνισμός και πέντε έτη μετά το κλείσιμο του ταξιδίου για τους νικητές. 

Μεταφορά δεδομένων εκτός της ΕΕ. Δεν γίνεται μεταφορά δεδομένων εκτός ΕΕ. 

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών του διαγωνισμού και των μελών που συμμετέχουν στο ταξίδι (τα αντίστοιχα κάθε φορά ) διαβιβάζονται, προκειμένου να ολοκληρωθεί το ταξιδιωτικό πακέτο, εις το ξενοδοχείο, αεροπορική εταιρεία, ναυτιλιακή εταιρεία και εταιρεία εκμίσθωσης οχημάτων κλπ.  

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας που αναφέρονται στην Ενότητα 2, σχετικά με τα δεδομένα που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια των παραπάνω δραστηριοτήτων ή εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, ενημερώστε μας στέλνοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα.

5. Αρχείο Ατελιέ

Συγκεντρώνουμε στοιχεία εις το ατελιέ προκειμένου να τύχουν επεξεργασίας για τη δημοσίευση. Τα δεδομένα αυτά αφορούν σε μοντέλα, ηθοποιούς, πρόσωπα της επικαιρότητας, πρόσωπα δημόσια, όσα πρόσωπα αφορούν τα δημοσιεύματα και οι διαφημίσεις των εντύπων της εταιρείας. Μόνο στο βαθμό που τα στοιχεία αυτά δεν αποτελούν αντικείμενο δημοσιογραφικής επεξεργασίας και δεν υπόκεινται εις τους περιορισμούς και προϋποθέσεις που επιβάλουν η δημοσιογραφική ελευθερία και δημοσιογραφική δεοντολογία, αυτά τυγχάνουν επεξεργασίας ως εξής: 

Προσωπικά δεδομένα: φωτογραφίες και κείμενα που έχουν δημοσιευθεί και φωτογραφίες και κείμενα που δεν έχουν δημοσιευθεί αλλά έχουν συλλεχθεί προς δημοσίευση, φωτογραφίες που έχουν δεχθεί επεξεργασία, στοιχεία υποκειμένου που απεικονίζεται και στοιχεία προσδιοριστικά του περιεχομένου της φωτογραφίας 

Σκοπός της επεξεργασίας είναι η διαχείριση και εμπλουτισμός με φωτογραφικό υλικό των δημοσιογραφικών και λοιπών άρθρων και αναφορών των έντυπων περιοδικών και της διαδικτυακής έκδοσης.

Νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων είναι η σύμβαση, σε όσες δημοσιεύσεις γίνονται κατά παραγγελία εμπορικών επιχειρήσεων, και το έννομο συμφέρον προσδιοριζόμενο από την εξυπηρέτηση του δικαιώματος προς πληροφόρηση και περιοριζόμενο με βάση τη δημοσιογραφική δεοντολογία και τέλος η συγκατάθεση του ίδιου του υποκειμένου για συγκεκριμένα αφιερώματα και συνεντεύξεις.  

Περίοδος επεξεργασίας δεδομένων. Για τις δημοσιευμένες φωτογραφίες διατηρείται ηλεκτρονικό και έγχαρτο αρχείο περιοδικών για αόριστο χρόνο, λόγω της υπάρξεως δημοσιεύσεως.  

Για τις μη δημοσιευμένες φωτογραφίες, αυτές διατηρούνται σε περιβάλλον περιορισμένης πρόσβασης για όσο διάστημα υφίστανται επ αυτών πνευματικά δικαιώματα του δημιουργού ή του εντύπου.

Μεταφορά δεδομένων εκτός της ΕΕ. Δεν γίνεται μεταφορά δεδομένων εκτός ΕΕ. 

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα (τα αντίστοιχα κάθε φορά) δημοσιεύονται έχουν κατά συνέπεια απεριόριστο πλήθος αποδεκτών. Τα προσωπικά δεδομένα που βρίσκονται προς δημοσίευση αποθηκεύονται εντός των αρχείων της εταιρείας και διαβιβάζονται προς το τμήμα site για την δημοσίευση ή προδημοσίευση άρθρων και φωτογραφιών και προς τους διορθωτές για την επιμέλεια κειμένων και προς τους δημοσιογράφους και αρχισυντάκτες. Δεν αποστέλλονται σε τρίτους αποδέκτες. 

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας που αναφέρονται στην Ενότητα 2, σχετικά με τα δεδομένα που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια των παραπάνω δραστηριοτήτων ή εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, ενημερώστε μας στέλνοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα 

6. Αρχείο Βιογραφικών

Σε περίπτωση αποστολής βιογραφικού σημειώματος για την τυχόν απασχόληση του υποκειμένου στην εταιρεία η εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του υποψηφίου ως εξής:: 

Ονοματεπώνυμο, δ/νση, e-mail, τηλέφωνο επικοινωνίας, ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, εκπαίδευση, χόμπυ, χρώμα μαλλιών-ματιών, φωτογραφία.

Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων. Η επιλογή του προσώπου για συνεργασία σε κάποιο εκ των τμημάτων της εταιρείας και η λήψη υπόψη των αναφερομένων προσόντων εις το βιογραφικό για την αξιολόγησή του και αντιστοίχηση στη θέση εργασίας με βάση τα προσόντα αυτά.

Νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων. Η ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου προκειμένου να τύχουν επεξεργασίας τα προσωπικά του δεδομένα. Η συγκατάθεση δίδεται μέσω email.  

Περίοδος επεξεργασίας δεδομένων. Τα δεδομένα του βιογραφικού παραμένουν αποθηκευμένα εις το αρχείο της εταιρείας για έξι μήνες από το τέλος του έτους εις το οποίο ελήφθησαν. Σε περίπτωση πρόσληψης του υποκειμένου, τα στοιχεία του βιογραφικού παραμένουν εις το φάκελο εργασίας του για όσο διάστημα προβλέπεται στη σχετική ενημέρωση των εργαζομένων. 

Μεταφορά δεδομένων εκτός της ΕΕ. Δεν γίνεται μεταφορά δεδομένων εκτός ΕΕ 

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα δεν ανακοινώνονται σε τρίτους 

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας που αναφέρονται στην Ενότητα 2, σχετικά με τα δεδομένα που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια των παραπάνω δραστηριοτήτων ή εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, ενημερώστε μας στέλνοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα.

7. Αρχείο προσωπικού

Τηρούμε δεδομένα του προσωπικού μας προκειμένου να είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε τις υποχρεώσεις που προκύπτουν εκ της συμβάσεως εργασίας, εκ του νόμου και εκ των εννόμων συμφερόντων μας. Το σύνολο των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε καθώς επίσης η νομική βάση της επεξεργασίας, ο χρόνος διακράτησής τους και συνολικά τα δικαιώματα των υποκειμένων ανακοινώνονται λεπτομερώς προς τους εργαζόμενους στην εταιρεία μας μέσω εσωτερικής αλληλογραφίας και έγγραφης ενημέρωσης.

9. Αρχείο καμερών / Συστήματα παρακολούθησης/ Φωτογράφηση εκδηλώσεων

Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρίζονται είναι αυτά τις εικόνας των πελατών και τρίτων που κάνουν χρήση των χώρων του κτηρίου στην έδρα της εταιρείας.

Κάμερες βρίσκονται σε συγκεκριμένα σημεία (που ορίζονται στις σχετικές μελέτες ασφαλείας) και καταγράφουν σταθερά σημεία ιδιαίτερης σημασίας για την ασφάλεια όπως η είσοδος, ο χώρος στάθμευσης, οι εσωτερικοί χώροι κ.λπ. Σε κάθε σημείο όπου βρίσκεται κάμερα υπάρχει σχετική εμφανής ενημέρωση για την ενημέρωση του υποκειμένου.

Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων. Η βιντεοεπιτήρηση χρησιμοποιείται για την προστασία των προσώπων και της περιουσίας των επισκεπτών. Η χρήση τους έχει και αποτρεπτικό σκοπό με την έννοια του περιορισμού των συμβάντων εφόσον είναι γνωστό ότι υφίσταται κάποιου είδους παρακολούθηση.

Νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων. Νομική βάση είναι το έννομο συμφέρον της επιχείρησης αφενός να προστατέψει τα περιουσιακά στοιχεία αυτής και των πελατών της και αφετέρου να εξασφαλίσει την αδιατάρακτη παραμονή τους στις εγκαταστάσεις της. Η ασφάλεια των εγκαταστάσεων και του προσωπικού είναι πρώτιστο μέλημα.

Περίοδος επεξεργασίας δεδομένων. Η περίοδος επεξεργασίας είναι αυτή των 15 ημερών από την ημέρα της λήψης. Κάθε κάμερα παράγει κινηματογραφικό υλικό 24ωρών το οποίο διατηρείται στα αρχεία της εταιρείας και στη συνέχεια καταστρέφεται.

Μεταφορά δεδομένων εκτός της ΕΕ. Δεν γίνεται μεταφορά δεδομένων εκτός ΕΕ

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων. Τα προσωπικά δεδομένα (τα αντίστοιχα κάθε φορά) των καμερών είναι δυνατόν να χορηγηθούν για την εξιχνίαση εγκλημάτων μόνο κατόπιν αίτησης της αστυνομίας, της εισαγγελίας ή του δικαστηρίου.

Λαμβάνουμε κατά καιρούς φωτογραφίες και βίντεο από εκδηλώσεις που γίνονται εντός των εγκαταστάσεων μας και αλλού όπου και γίνεται προώθηση των υπηρεσιών της εταιρείας. Προσπαθούμε να λαμβάνουμε την προφορική συγκατάθεση των υποκειμένων πριν τη φωτογράφηση και πάντα η φωτογραφία αφορά σε ομάδες προσώπων, σε δημόσιες δραστηριότητες τους. 

Η νομική βάση της φωτογράφησης των υποκειμένων σε εκδηλώσεις όπου συμμετέχουν βασίζεται είτε στη ρητή συγκατάθεση τους να φωτογραφηθούν είτε στο έννομο συμφέρον της εταιρείας να λάβει ομαδικές φωτογραφίες από τις εκδηλώσεις της και να τις αναρτήσει στη σελίδα της στο Facebook και Instagram.   

Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας που αναφέρονται στην Ενότητα 2, σχετικά με τα δεδομένα που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια των παραπάνω δραστηριοτήτων ή εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, ενημερώστε μας στέλνοντας ένα ηλεκτρονικό μήνυμα.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο  

Οι τύποι προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς

Συλλέγουμε προσωπικά σας δεδομένα όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπους και τις εφαρμογές μας, όταν εγγραφείτε για προϊόντα ή υπηρεσίες ή όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας. Η συλλογή πραγματοποιείται με διάφορους τρόπους: απευθείας από εσάς, όταν εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και όταν περιηγείστε στους ιστοτόπους μας ή χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές μας.  

Επίσης δημιουργούμε προσωπικά δεδομένα για εσάς, π.χ. προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούμε για έλεγχο ταυτότητας ή προσωπικά δεδομένα με τη μορφή της διεύθυνσης IP ή των προτιμήσεών σας ή προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από τρίτα μέρη, π.χ. προσωπικά δεδομένα που μας βοηθούν στην καταπολέμηση της απάτης ή τα οποία συλλέγουμε, με την άδειά σας, όταν αλληλεπιδράτε με τους λογαριασμούς σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε όταν εγγραφείτε 

Όταν εγγραφείτε σε λογαριασμό μας συλλέγουμε: το όνομα σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση άλλες λεπτομέρειες όπως η διεύθυνση κατοικίας ή χρέωσης κατά την εγγραφή σας για εγγραφή ή συνδρομή ορισμένα περιορισμένα δεδομένα από το προφίλ σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εάν έχετε συνδεθεί χρησιμοποιώντας τα στοιχεία κοινωνικών μέσων σας τη φωτογραφία σας, εάν προσθέσετε μία στη σελίδα του προφίλ σας Μπορείτε να αλλάξετε ή να καταργήσετε αυτές τις λεπτομέρειες χρησιμοποιώντας το προφίλ και την περιοχή ρυθμίσεων του λογαριασμού.  

Προσωπικά δεδομένα που δημιουργούμε για εσάς  

Όταν εγγραφείτε σε λογαριασμό μας, σας εκχωρούμε έναν μοναδικό αριθμό ταυτότητας που χρησιμοποιούμε για να σας αναγνωρίζουμε όταν είστε συνδεδεμένοι στις υπηρεσίες μας. Αυτό θα σας αναγνωρίσει εάν συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τον ίδιο λογαριασμό σε μια νέα συσκευή ή μέσω διαφορετικής εφαρμογής όπως η εφαρμογή μας σε κινητές συσκευές. Όταν χρησιμοποιείτε τους ιστότοπους ή τις εφαρμογές μας, ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε cookies ή παρόμοια τεχνολογία για τη συλλογή επιπλέον δεδομένων, όπως: τη διεύθυνση IP σας – έναν αριθμητικό κωδικό για την αναγνώριση της συσκευής σας, μαζί με τη χώρα, την περιοχή ή την πόλη στην οποία βρίσκεστε τα δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας σας – η διεύθυνση IP σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εύρεση πληροφοριών σχετικά με το γεωγραφικό πλάτος, μήκος, υψόμετρο της συσκευής σας, την κατεύθυνση της διαδρομής, τα δεδομένα GPS και τα δεδομένα σχετικά με τη σύνδεση με τοπικό εξοπλισμό Wi-Fi πληροφορίες για το πώς αλληλεπιδράτε με τις υπηρεσίες μας το ιστορικό περιήγησής σας για το περιεχόμενο που έχετε επισκεφτεί στους ιστοτόπους μας, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο παραπέμψατε στους ιστοτόπους μας μέσω άλλων ιστοτόπων λεπτομέρειες για τον υπολογιστή, το κινητό, την τηλεόραση, το tablet ή άλλες συσκευές σας, για παράδειγμα, το μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής, το μοναδικό αναγνωριστικό προμηθευτή ή διαφήμισης και προγράμματα περιήγησης που χρησιμοποιήθηκαν για πρόσβαση στο περιεχόμενό μας Δεν θα συλλέξουμε ειδικές κατηγορίες δεδομένων από εσάς – όπως προσωπικά δεδομένα που αφορούν τη φυλή σας, τις πολιτικές απόψεις, τη θρησκεία, την υγεία ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό – εκτός εάν έχετε επιλέξει να μας παρέχετε αυτόν τον τύπο προσωπικών δεδομένων.  

Όταν χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές μας  

Οι εφαρμογές μας χρησιμοποιούν προσωπικά δεδομένα με βάση το περιεχόμενο που έχετε δει. Πληροφορίες σχετικά με σφάλματα αποστέλλονται επίσης σε εμάς όταν χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές μας. Μια λίστα με τα άρθρα που έχετε δει πρόσφατα αποθηκεύεται επίσης στον τοπικό χώρο αποθήκευσης στην κινητή συσκευή σας. Μπορείτε να διαγράψετε αυτό το ιστορικό ανάγνωσης στις ρυθμίσεις της εφαρμογής. Μπορείτε να επιλέξετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις*στην κινητή συσκευή σας μέσω της εφαρμογής και να διαχειρίζεστε αυτές τις ειδοποιήσεις στις ρυθμίσεις της εφαρμογής.   

Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία κοινωνικής δικτύωσης για να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας  

Όταν συνδέεστε στους ιστότοπους ή τις εφαρμογές μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία σύνδεσής σας στο Facebook, δίνετε άδεια στο Facebook να μοιραστεί μαζί μας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και ορισμένες πτυχές του προφίλ σας στο Facebook, εάν τα έχετε δημοσιεύσει στο προφίλ σας στο Facebook. Αυτό περιλαμβάνει μόνο το όνομα και το επώνυμό σας, το εύρος ηλικίας, τον σύνδεσμο για το προφίλ σας στο Facebook και την εικόνα του προφίλ σας. Δεν έχουμε πρόσβαση σε ενημερώσεις στο προφίλ σας στο Facebook. Εάν χρησιμοποιείτε τα στοιχεία σύνδεσής σας στο Google, δίνετε στην Google άδεια να κοινοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που έχετε δημοσιεύσει στο προφίλ σας Google. Αυτό περιλαμβάνει μόνο το όνομα και το επώνυμό σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και εάν η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας έχει επικυρωθεί, το εύρος ηλικίας σας, έναν σύνδεσμο προς το προφίλ σας Google και, εάν έχετε, την εικόνα του προφίλ σας. Εάν εγγραφείτε ή συνδεθείτε με το Apple ID σας, δίνετε στην Apple άδεια να μοιραστεί τα προσωπικά σας δεδομένα μαζί μας. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να αποκρύψετε το email σας και η Apple θα δημιουργήσει μια τυχαία διεύθυνση email ώστε το προσωπικό σας email να παραμείνει ιδιωτικό. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα συνδεθεί με το προφίλ σας της εταιρείας μας και θα χρησιμοποιηθεί για την ανάκτηση του εγγεγραμμένου περιεχομένου σας. Στη συνέχεια, θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα για να δημιουργήσουμε ένα προφίλ για τον λογαριασμό σας στην εταιρεία μας. Εάν καταργήσετε την εφαρμογή της εταιρείας μας από τις ρυθμίσεις σας στο Facebook ή από τις ρυθμίσεις Google ή το Apple ID σας, δεν θα έχουμε πλέον πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Ωστόσο, θα εξακολουθήσουμε να έχουμε τα προσωπικά δεδομένα που λάβαμε όταν δημιουργήσατε για πρώτη φορά τον λογαριασμό σας στην εταιρεία μας χρησιμοποιώντας το Facebook, το Google Login ή το Apple ID σας

Προσωπικά δεδομένα όταν δημοσιεύετε σχόλια σχετικά με την εταιρεία μας σε άλλους ιστότοπους κοινωνικών μέσων  

Εάν έχετε αναφέρει την εταιρεία μας σε αναρτήσεις σε ιστότοπους κοινωνικών μέσων, τότε ενδέχεται να συλλέξουμε τις συνδέσεις κοινωνικών μέσων. Για παράδειγμα, όταν αναφέρετε την εταιρεία μας σε ένα tweet, ενδέχεται να συλλέξουμε τη σύνδεσή σας στο Twitter.  

Όταν δημοσιεύετε δημοσίως (σχόλια) στους ιστότοπούς μας  

Όταν δημοσιεύετε σε πίνακα συζητήσεων ή σχολιάζετε δημοσίως ένα άρθρο σε έναν από τους ιστοτόπους μας, τα προσωπικά δεδομένα που δημοσιεύετε, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος χρήστη και άλλων πληροφοριών σας, είναι προσβάσιμα στο κοινό. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να προβληθούν στο διαδίκτυο και να συλλεχθούν από άλλα άτομα. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι άλλοι χρησιμοποιούν αυτά τα προσωπικά δεδομένα. Όταν συνεισφέρετε σε μια συζήτηση, σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα να μην μοιράζεστε προσωπικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίησή σας, όπως το όνομα, την ηλικία, τη διεύθυνση και το όνομα του εργοδότη σας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για το απόρρητο τυχόν αναγνωρίσιμων πληροφοριών που δημοσιεύετε στην ηλεκτρονική μας κοινότητα ή σε άλλες δημόσιες σελίδες του ιστοτόπου.

Πώς συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα  

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα όταν γίνετε υποστηρικτής ή εγγραφείτε σε λογαριασμό της εταιρείας μας ή αγοράστε άλλα προϊόντα / υπηρεσίες παρακολουθήσετε τις εκδηλώσεις μας, μπείτε στους διαγωνισμούς και τις έρευνές μας, εγγραφείτε για τα ηλεκτρονικά μας email, δημοσιεύσετε στην ηλεκτρονική μας κοινότητα, εγγραφείτε για επικοινωνίες μάρκετινγκ, χρησιμοποιήσετε φορητές συσκευές για πρόσβαση στο περιεχόμενό μας, αποκτήσετε πρόσβαση και αλληλεπίδραση με οποιονδήποτε από τους ιστότοπους και την εφαρμογή μας μέσω cookie και άλλης παρόμοιας τεχνολογίας, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω email, κοινωνικών μέσων, εφαρμογών ή παρόμοιων τεχνολογιών, μας αναφέρετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  

Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα  

Χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω των ιστοτόπων και των εφαρμογών μας μόνο όταν έχουμε έναν έγκυρο και νόμιμη βάση για να το πράξουμε. Προσδιορίζουμε τους νομικούς λόγους βάσει των σκοπών για τους οποίους συλλέξαμε τα προσωπικά σας δεδομένα.  

Νόμιμες βάσεις για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων  

Συγκατάθεση  

Για παράδειγμα, όπου έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε email μάρκετινγκ από εμάς. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Στην περίπτωση email μάρκετινγκ, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο “κατάργηση εγγραφής” στο κάτω μέρος του email ή μέσω των προτιμήσεων email σας.  

Σύμβαση 

Για παράδειγμα, όπου έχετε κερδίσει ένα διαγωνισμό ή έχετε αγοράσει κάποιο προϊόν και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας και τα δεδομένα πληρωμής σας για να επεξεργαστούμε τις λεπτομέρειες.  

Νομική διάταξη 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να έχουμε νομική υποχρέωση να χρησιμοποιούμε ή να διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.  

Έννομο συμφέρον 

Όπου είναι απαραίτητο να προωθήσουμε τις υπηρεσίες μας και να λειτουργήσουμε αποτελεσματικά τους ιστότοπους και τις εφαρμογές μας για τη δημιουργία, τη δημοσίευση και τη διανομή ειδήσεων, μέσων και σχετικού δημοσιογραφικού περιεχομένου τόσο διαδικτυακά όσο και σε έντυπη μορφή όπως π.χ. όταν αναλύουμε ποιο περιεχόμενο έχει προβληθεί στους ιστότοπους και τις εφαρμογές μας, έτσι ώστε να μπορούμε να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιούνται και να βελτιώσουμε το περιεχόμενό μας να πραγματοποιήσουμε αναλύσεις μάρκετινγκ για να κατανοήσουμε καλύτερα τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας, ώστε να κάνουμε το μάρκετινγκ πιο σχετικό με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας πχ, εξετάζουμε τι έχετε δει στους ιστότοπους και τις εφαρμογές μας και ποια προϊόντα και υπηρεσίες έχετε αγοράσει (συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχετε δει και ποια προϊόντα ή υπηρεσίες έχετε προτιμήσει). Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για αναλύσεις μάρκετινγκ μεταβαίνοντας στις Ρυθμίσεις Απορρήτου στο υποσέλιδο 

Μπορείτε να ανατρέξτε στην πολιτική cookies για περισσότερες πληροφορίες και τον τρόπο διαχείρισης των επιλογών cookies.  

Χορήγηση δικαιώματος πρόσβασης σε λειτουργίες της συσκευής όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή της εταιρείας μας  

Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή της εταιρείας μας, ζητάμε τα ακόλουθα δικαιώματα πρόσβασης σε συγκεκριμένες λειτουργίες της κινητής συσκευής σας: Για την έκδοση Android, ζητάμε άδεια πρόσβασης στα στοιχεία επικοινωνίας / προφίλ σας στην κινητή συσκευή σας, ώστε να μπορούμε να προσθέσουμε ή να βρούμε τον λογαριασμό σας στο τηλέφωνό σας. Ζητούμε επίσης άδεια πρόσβασης στον χώρο αποθήκευσης στην κινητή συσκευή σας, ώστε να μπορείτε να αποθηκεύετε περιεχόμενο και να διαβάζετε όταν είστε εκτός σύνδεσης Για την έκδοση iOS, ζητάμε άδεια για την αποθήκευση εικόνων στη βιβλιοθήκη φωτογραφιών σας, ώστε να μπορείτε να αποθηκεύσετε εικόνες που βρίσκετε στα άρθρα μας στην κινητή συσκευή σας  

Ενημέρωση των προσωπικών σας δεδομένων και της σελίδας προφίλ σας στους ιστοτόπους μας  

Όταν εγγραφείτε στο λογαριασμό της εταιρείας μας, έχετε πρόσβαση σε μια σελίδα προφίλ. Στην ενότητα “επεξεργασία προφίλ” μπορείτε να ελέγξετε και να ενημερώσετε ποια προσωπικά δεδομένα είναι δημόσια όταν σχολιάζετε τα άρθρα μας ή αν οι χρήστες αναζητούν το προφίλ σας. Μπορείτε επίσης να ενημερώσετε τις προτιμήσεις μάρκετινγκ στην καρτέλα “email και μάρκετινγκ” στον λογαριασμό σας.  

Προσθήκη ή συνδυασμός των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε  

Όταν εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας, ενδέχεται να προσθέσουμε επιπλέον προσωπικά δεδομένα στα προσωπικά δεδομένα που μας δίνετε συνδυάζοντάς τα με άλλα προσωπικά δεδομένα που μοιράζονται μαζί μας άλλοι αξιόπιστοι οργανισμοί. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την περιοχή στην οποία βρίσκεστε, ώστε να μπορούμε να σας δείξουμε σχετικά με την περιοχή προϊόντα. Ενδέχεται επίσης να προσθέσουμε προσωπικά δεδομένα για να βελτιώσουμε την ακρίβεια της διεύθυνσης παράδοσης όταν στέλνουμε αλληλογραφία. Μπορούμε επίσης να λάβουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από συνεργάτες των οποίων οι προσφορές συμπεριλαμβάνουμε σε ορισμένες από τις ανακοινώσεις μάρκετινγκ και χρησιμοποιούμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα για να διασφαλίσουμε ότι δεν σας στέλνουμε άσχετο μάρκετινγκ. Χρησιμοποιούμε επίσης προσωπικά δεδομένα με βάση το περιεχόμενο που έχετε δει στους ιστότοπους και τις εφαρμογές μας και την αλληλεπίδρασή σας με το περιεχόμενο για να σας προσθέσουμε σε ομάδες με παρόμοια ενδιαφέροντα και προτιμήσεις, ώστε να κάνουμε τις διαδικτυακές μας διαφημίσεις πιο σχετικές. Μερικές φορές χρησιμοποιούμε δεδομένα σχετικά με τα ενδιαφέροντά σας ή τα δημογραφικά στοιχεία που κάποια από τα παγκόσμια τρίτα μέρη μας έχουν συλλέξει από εσάς στο διαδίκτυο για να σας προσθέσουμε σε αυτές τις ομάδες, όπως το Nielsen*. Ανατρέξτε στην πολιτική μας για τα cookies (20) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των cookies.  

Προσωπικά δεδομένα που κοινοποιούνται από συνεργάτες εκδηλώσεων  

Όταν εγγραφείτε ή κάνετε κράτηση για μια εκδήλωση που διοργανώνεται από έναν συνεργάτη εκδήλωσης, τα δεδομένα εγγραφής σας ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε εμάς από τον συνεργάτη της εκδήλωσης. 

Χρήση προσωπικών δεδομένων παιδιών  

Δεν στοχεύουμε κανένα από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας απευθείας σε παιδιά κάτω των 15 ετών και δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά δεδομένα για παιδιά κάτω των 15 ετών. Ορισμένες από τις υπηρεσίες μας ενδέχεται να έχουν υψηλότερο όριο ηλικίας και αυτό θα εμφανίζεται στο σημείο εγγραφή.  

Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων  

Έχουμε εφαρμόσει κατάλληλους τεχνικούς και οργανωτικούς ελέγχους για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη επεξεργασία και από τυχαία απώλεια, ζημιά ή καταστροφή. Είστε υπεύθυνοι για την επιλογή ενός ασφαλούς κωδικού πρόσβασης όταν σας ζητάμε να δημιουργήσετε έναν κωδικό πρόσβασης για πρόσβαση σε τμήματα των ιστοτόπων ή των εφαρμογών μας. Πρέπει να διατηρήσετε τον κωδικό πρόσβασης εμπιστευτικό και θα πρέπει να επιλέξετε έναν κωδικό πρόσβασης που δεν χρησιμοποιείτε σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο. Δεν πρέπει να κοινοποιείτε τον κωδικό πρόσβασής σας με κανέναν άλλο, συμπεριλαμβανομένων όσων εργάζονται για εμάς. Η αποστολή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων, μέσω του Διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής. Παρόλο που θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μία φορά μαζί μας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια τυχόν προσωπικών δεδομένων που αποστέλλονται στον ιστότοπό μας ενώ είναι ακόμη σε διαμετακόμιση και έτσι τα παρέχετε με δική σας ευθύνη.

*Δεν υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας προφίλι/reset password, μπορεί να μείνει για μελλοντική χρήση. 

Όταν κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα  

Μερικές φορές ενδέχεται να λάβουμε επιστολή, email ή άλλη μορφή επικοινωνίας από εσάς που θεωρούμε σημαντική για την ιστορία της εταιρείας μας. Μπορεί να αποφασίσουμε να το διατηρήσουμε για ιστορικούς σκοπούς ή σκοπούς αρχειοθέτησης Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας για να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζετε τις υπηρεσίες και προϊόντα της εταιρείας μας ή για να προσαρμοστούμε και να σας προσφέρουμε σχετικές διαφημίσεις Μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με άλλους οργανισμούς που δεν συνδέονται άμεσα μαζί μας υπό τις ακόλουθες συνθήκες: 

Πάροχοι υπηρεσιών

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας σε άλλους οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες εκ μέρους μας. Μπορούμε να το κάνουμε για να εκτελέσουμε μια σύμβαση που συνήψαμε μαζί σας, όταν αυτό βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας ή έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας, όπως σε διαχειριστές πληρωμών που επεξεργάζονται συναλλαγές πιστωτικών και χρεωστικών καρτών για λογαριασμό μας, όπως πάροχοι διαχείρισης απάτης που μας βοηθούν στον εντοπισμό και την αποτροπή διαδικτυακής απάτης, όπως πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας διαδικτύου και cloud (πχ Amazon Web Services AWS), για να μας βοηθήσουν να δημιουργήσουμε και να διαχειριστούμε τις καμπάνιες μας, όπως πάροχοι υπηρεσιών λογισμικού (πχ Salesforce), όπως ο πάροχος υπηρεσιών podcast (Acast) όπως πάροχοι λογισμικού παρακολούθησης σφαλμάτων (Sentry, Google Firebase), όπως πάροχοι υπηρεσιών που μας βοηθούν να πραγματοποιήσουμε αναλυτικά στοιχεία, να διευκολύνουμε τη δημιουργία και την τμηματοποίηση του κοινού και να μετρήσουμε την αφοσίωση του κοινού μας (πχ Permutive), όπως πάροχοι υπηρεσιών που μας βοηθούν να παρέχουν πληροφορίες και αναλυτικά στοιχεία που μας βοηθούν να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας (πχ Google Analytics και Formstack) 

Συνεργάτες διαφημίσεων 

Μπορούμε επίσης να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας που συλλέγονται μέσω των ιστοτόπων και των εφαρμογών μας με τους συνεργάτες διαφημίσεως. Αυτοί οι συνεργάτες μας βοηθούν να παρέχουμε σχετικές διαφημίσεις στους ιστότοπους και τις εφαρμογές μας. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε το Google Ad Manager + Smart Ad Server για να μας βοηθήσει στην προβολή σχετικών διαφημίσεων.  

Οργανισμοί και αρχές 

Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιαδήποτε υπηρεσία, δικαστήριο, ρυθμιστική αρχή, κυβερνητική αρχή ή σε σχέση με οποιαδήποτε νομική ενέργεια, εάν απαιτείται να το πράξουμε για να εκπληρώσουμε μια νομική ή κανονιστική υποχρέωση, και μόνο όταν το αίτημα είναι ανάλογο του σκοπού, ή για την προστασία των δικαιωμάτων μας ή των δικαιωμάτων τρίτων. Θα προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να σας ειδοποιήσουμε πριν από την αποκάλυψη των δεδομένων σας εκτός εάν απαγορεύεται από το νόμο να το πράξουμε ή υπάρχουν σαφείς ενδείξεις παράνομης συμπεριφοράς σε σχέση με τη χρήση των υπηρεσιών από εσάς.  

Χορηγοί και συνεργάτες εκδηλώσεων 

Ενδέχεται να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με χορηγούς εκδηλώσεων και συνεργάτες με τους οποίους πραγματοποιούμε εκδηλώσεις για σκοπούς μάρκετινγκ, όταν έχετε δώσει την άδειά σας για εμάς να το πράξουμε.  

Οργανισμοί κοινωνικών μέσων  

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλους οργανισμούς όταν οι ιστοσελίδες μας χρησιμοποιούν κοινωνικές προσθήκες από αυτούς τους οργανισμούς (όπως η λειτουργία “Πρόταση Facebook”, η λειτουργία retweet του Twitter, η λειτουργία Google+). Αυτοί οι άλλοι οργανισμοί ενδέχεται να λαμβάνουν και να χρησιμοποιούν προσωπικά δεδομένα σχετικά με την επίσκεψή σας στους ιστότοπους ή τις εφαρμογές μας. Εάν περιηγηθείτε στον ιστότοπό μας ή προβάλετε περιεχόμενο στις εφαρμογές μας, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουν ενδέχεται να συνδέονται με τον λογαριασμό σας στον ιστότοπό τους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς αυτοί οι οργανισμοί χρησιμοποιούν προσωπικά δεδομένα, διαβάστε τις πολιτικές απορρήτου τους. 

Σε περίπτωση μεταβίβασης της επιχείρησης 

Μπορεί να κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιονδήποτε άλλο οργανισμό που αγοράζει ή στον οποίο τυχόν θα μεταφερθούν ενόψει εξαγοράς ή συγχώνευσης κλπ. όλα ή μέρος των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας μας. Εάν πραγματοποιηθεί αυτή η πώληση ή μεταβίβαση, θα καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσουμε ότι ο οργανισμός που μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα τα χρησιμοποιεί σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου μας. Όλοι οι οργανισμοί που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας κατά την παροχή υπηρεσιών εκ μέρους μας θα διέπονται από αυστηρούς συμβατικούς περιορισμούς για να διασφαλίσουν ότι προστατεύουν τα δεδομένα σας και τηρούν όλους τους ισχύοντες νόμους περί απορρήτου δεδομένων. Μπορούμε επίσης να ελέγξουμε ανεξάρτητα αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών για να βεβαιωθούμε ότι πληρούν τα πρότυπα μας.. Όποιος χρησιμοποιεί τους ιστοτόπους μας ή τις εφαρμογές μας μπορεί να επιθεωρήσει με μη αυτόματο τρόπο την κοινή χρήση των προσωπικών του δεδομένων ασκώντας το δικαίωμα πρόσβασης.  

Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα  

Πέραν των ήδη αναφερομένων ανωτέρω για τις ειδικότερες κατηγορίες αρχείων (ΕΝΟΤΗΤΑ 1) που υπερισχύουν της παρούσης παραγράφου ως ειδικότερες, διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα που συγκεντρώνουμε από το διαδίκτυο μόνο για όσο διάστημα είναι τούτο απαραίτητο. Το χρονικό διάστημα που χρειαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα εξαρτάται από το λόγο για τον οποίο τα συλλέγουμε, όπως ορίζεται στην παρούσα πολιτική απορρήτου. Για παράδειγμα, ενδέχεται να χρειαστεί να το χρησιμοποιήσουμε για να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας σχετικά με ένα προϊόν ή μια υπηρεσία και ως εκ τούτου ενδέχεται να διατηρήσουμε προσωπικά δεδομένα ενώ εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε το προϊόν ή τις υπηρεσίες μας. Ίσως χρειαστεί επίσης να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για λογιστικούς σκοπούς. Εάν δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα σας, θα τα διαγράψουμε ή θα τα καταστήσουμε ανώνυμα. Εάν έχουμε ζητήσει την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και δεν έχουμε άλλους νόμιμους λόγους να συνεχίσουμε με αυτήν την επεξεργασία και αποσύρετε την συγκατάθεσή σας, θα διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Ωστόσο, όταν διαγραφείτε από τις ανακοινώσεις μάρκετινγκ, θα διατηρήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα σας στείλουμε κανένα μήνυμα μάρκετινγκ εις το μέλλον.  

Πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας  

Υπηρεσίες επικοινωνίας  

Κατά καιρούς ενδέχεται να σας στέλνουμε υπηρεσιακά email, για παράδειγμα, λέγοντας ότι η συνδρομή σας τελειώνει ή σας ευχαριστούμε όταν συνεισφέρετε ή κάνετε μια παραγγελία από εμάς.   

Επικοινωνιακές ανακοινώσεις και ενημερωτικά δελτία  

Εάν έχουμε τη συγκατάθεσή σας ή έχουμε ήδη οποιαδήποτε συναλλαγή στο παρελθόν, ενδέχεται να σας στείλουμε υλικό που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρει, όπως νέες προσφορές και ενημερώσεις της εταιρείας μας. Ανάλογα με τις προτιμήσεις μάρκετινγκ, αυτό μπορεί να γίνεται μέσω email, τηλεφώνου, SMS ή ταχυδρομείου. Προσφέρουμε μια σειρά από ενημερωτικά δελτία. Μπορείτε να διαχειριστείτε τη συνδρομή σας σε αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω της σελίδας του προφίλ σας όταν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό μας. Μπορείτε να αποφασίσετε να μην λάβετε αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανά πάσα στιγμή και θα μπορείτε να “διαγραφείτε” απευθείας κάνοντας κλικ σε έναν σύνδεσμο στο email. Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας αυτά σύμφωνα με την παράγραφο δικαίωμα διαγραφής 

Cookies 

Τι είναι το cookie;

Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο που μπορεί να τοποθετηθεί στη συσκευή σας και μας επιτρέπει να σας αναγνωρίζουμε και να σας θυμόμαστε. Αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και αποθηκεύεται στον σκληρό δίσκο ή το tablet ή την κινητή συσκευή του υπολογιστή σας. Όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας, ενδέχεται να συλλέγουμε αυτόματα πληροφορίες από εσάς μέσω cookies (ή παρόμοιας τεχνολογίας, όπως ετικέτα, pixel ή άλλο web beacon). Περισσότερες πληροφορίες για τα cookies θα βρείτε εδώ.

Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies;

Χρησιμοποιούμε cookies με διάφορους τρόπους στον ιστότοπό μας, όπως για παράδειγμα για να διατηρούν το χρήστη συνδεδεμένο, να αντιλαμβάνονται τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί ο χρήστης τον ιστότοπό μας, να τον κατευθύνει σε δημοσιογραφία που τον ενδιαφέρει, να παρουσιάζει προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρείας μας που σχετίζονται με τον χρήστη και τον ενδιαφέρουν, να του παρέχει σχετικές διαφημίσεις Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δημοσιεύσουμε τη δημοσιογραφία που διαβάζει ο χρήστης στους ιστότοπους μας και τις εφαρμογές μας.. Άλλοι οργανισμοί συλλέγουν επίσης πληροφορίες χρηστών στους ιστοτόπους μας μέσω cookies, ετικετών και pixel. Οι ετικέτες και τα pixel, επίσης γνωστά ως web beacons, είναι παρόμοια με τα cookies, αλλά συλλέγονται μέσω ενσωματωμένων εικόνων. Η χρήση cookies και παρόμοιας με τα cookies τεχνολογίας επιτρέπει σε άλλους οργανισμούς να μας βοηθήσουν να αναλύσουμε πώς χρησιμοποιείται ο ιστότοπός μας, να μετρήσουμε τον αριθμό των επισκεπτών στον ιστότοπο και να προβάλλουμε διαφημίσεις. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, η εταιρεία μας χρησιμοποιεί cookies, ετικέτες, pixel κ.α. για να κοινοποιήσει πληροφορίες σχετικά με εσάς σε άλλους. Mπορείτε να ελέγξετε αυτή την τεχνολογία μεταβαίνοντας στον σύνδεσμο “Ρυθμίσεις απορρήτου” στο υποσέλιδο κάθε σελίδας. Αυτή η σελίδα αποκαλύπτει όλες τις κοινοποιήσεις πληροφοριών και σας δίνει την ευκαιρία να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν την κοινή χρήση. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα πρόγραμμα κοινής χρήσης προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις προσωπικές σας αξίες απορρήτου. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε την ενότητα “Τρόπος διαχείρισης διαφημιστικών cookies” παρακάτω.

Τα cookies που χρησιμοποιούνται από την εταιρεία μας αναφέρονται ως «cookie πρώτου μέρους» και αυτά που χρησιμοποιούνται από τους συνεργάτες μας είναι «cookies τρίτων». Λόγω του τρόπου λειτουργίας των cookies, ο ιστότοπός μας δεν μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε cookies τρίτων. Ούτε άλλοι οργανισμοί έχουν πρόσβαση στα δεδομένα cookies που χρησιμοποιούμε στον ιστότοπό μας. Υπάρχουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους δύο τύπους cookies στις ακόλουθες ενότητες.

Τι είδους cookies χρησιμοποιούμε;

Χρησιμοποιούμε τέσσερις τύπους cookies:

Απαραίτητa cookies 

που είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών που έχετε ζητήσει. Για παράδειγμα, αυτά περιλαμβάνουν τα cookies που σας επιτρέπουν να παραμείνετε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας και να κάνετε σχόλια. Εάν ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να αποκλείει αυτά τα cookies, τότε αυτές οι λειτουργίες και οι υπηρεσίες δεν θα λειτουργούν για εσάς. Συγκεκριμένα, δεν θα μπορούμε να αποθηκεύσουμε τις προτιμήσεις σας σχετικά με τα cookies.

Cookies απόδοσης  

που μετρούν πόσο συχνά επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας και πώς τα χρησιμοποιείτε. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να κατανοήσουμε καλύτερα πώς αλληλεπιδρούν οι χρήστες μας με τη δημοσιογραφία μας και για να βελτιώσουμε τους ιστότοπους και τις εφαρμογές μας, έτσι ώστε οι χρήστες να έχουν καλύτερη εμπειρία. Για παράδειγμα, συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με ποιες από τις σελίδες μας επισκέπτονται συχνότερα και από ποιους τύπους χρηστών. Χρησιμοποιούμε επίσης cookies τρίτων για να βοηθήσουμε στην απόδοση. Για παράδειγμα, το cookie του Google Analytics μας παρέχει πληροφορίες, όπως η περιήγηση σας μεταξύ σελίδων και αν έχετε κατεβάσει οτιδήποτε από αυτές  

Cookies λειτουργικότητας  

που χρησιμοποιούνται για να σας αναγνωρίζουν και να θυμούνται τις προτιμήσεις ή τις ρυθμίσεις σας όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας, έτσι ώστε να σας παρέχουμε μια πιο εξατομικευμένη εμπειρία. Χρησιμοποιείται ένας συνδυασμός cookies πρώτου και τρίτου μέρους.   

Cookies διαφήμισης  

Cookies που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την επίσκεψή του χρήστη στον ιστότοπό μας, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου που έχει δει, των συνδέσμων που έχει ακολουθήσει και πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης, τη συσκευή και τη διεύθυνση IP του χρήστη. Έχουμε καθορίσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό παρακάτω.  

Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies για διαφήμιση;  

Τα cookies αποτελούν βασικό μέρος του τρόπου με τον οποίο προβάλλουμε διαφημίσεις στους ιστότοπούς μας. Μεταξύ άλλων χρήσεων, μας επιτρέπουν να προβάλλουμε πιο συναφείς διαφημίσεις σε άτομα που επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας προβάλλοντας διαφημίσεις που βασίζονται στο μοτίβο περιήγησής του χρήστη και στον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρά με τους ιστότοπους και τις εφαρμογές μας. Στη συνέχεια μπορούμε να δείξουμε στο χρήστη διαφημίσεις που πιστεύουμε ότι μπορεί να τον ενδιαφέρουν. Η δημοσιογραφία μας χρηματοδοτείται εν μέρει αλλά δεν επηρεάζεται από διαφημίσεις. Οι δημοσιογράφοι μας είναι ελεύθεροι. Καθώς περιηγείται ο χρήστης στον ιστότοπό μας, ορισμένα από τα cookies και παρόμοια τεχνολογία που τοποθετούμε στη συσκευή σας προορίζονται για διαφήμιση, έτσι μπορούμε να καταλάβουμε τι είδους σελίδες διαβάζει και τον ενδιαφέρουν. Στη συνέχεια, μπορούμε να προβάλλουμε διαφημίσεις στο πρόγραμμα περιήγησής του με βάση αυτά τα ενδιαφέροντα. Για παράδειγμα, εάν κοιτάξετε μια σελίδα σε συγκεκριμένη ενότητα, ενδέχεται να προστεθείτε σε μια ομάδα ατόμων που ενδιαφέρονται για το περιεχόμενο της σελίδας αυτής και, στη συνέχεια, ενδέχεται να σας δείξουμε διαφημίσεις που αφορούν το περιεχόμενό της. Οι τεχνικές διαφήμισης που χρησιμοποιούμε δεν συλλέγουν προσωπικά δεδομένα, όπως το όνομά σας, τη διεύθυνση email, την ταχυδρομική διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεφώνου σας. Μερικές φορές χρησιμοποιούμε πληροφορίες όπως η διεύθυνση IP και ο τύπος του προγράμματος περιήγησής σας και μερικές φορές μοιραζόμαστε ορισμένες περιορισμένες πτυχές αυτού με άλλους για διαφημιστικούς σκοπούς. Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να προσεγγίσουμε τους αναγνώστες των περιοδικών μας που χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προωθήσουν τα δικά μας προϊόντα και υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό τοποθετούμε ένα pixel στις ιστοσελίδες μας που επιτρέπει στο Facebook να τοποθετεί cookies στα προγράμματα περιήγησης διαδικτυακών αναγνωστών. Όταν ένας αναγνώστης που χρησιμοποιεί το Facebook επιστρέφει στο Facebook από τους ιστοτόπους μας, το Facebook μπορεί να τα αναγνωρίσει ως μέρος μιας ομάδας αναγνωστών μας και, εκ μέρους μας, να τους παραδώσει μηνύματα μάρκετινγκ από εμάς. Με βάση τις συμφωνίες μας με αυτές τις άλλες εταιρείες, τα δεδομένα που μπορούν να ληφθούν από μια επίσκεψη στον ιστότοπό μας περιορίζονται στη διεύθυνση URL των σελίδων που έχουν επισκεφτεί μαζί με τις περιορισμένες πληροφορίες που μπορεί να μεταδώσει ένα πρόγραμμα περιήγησης, όπως η διεύθυνση IP του. Εκτός από τα στοιχεία ελέγχου cookies που αναφέραμε παραπάνω εάν είστε χρήστης του Facebook, μπορείτε να εξαιρεθείτε ακολουθώντας αυτόν τον σύνδεσμο https://www.facebook.com/policies/cookies/. Μπορούμε επίσης να κοινοποιούμε και να λαμβάνουμε διαδικτυακά δεδομένα που συλλέγονται μέσω cookies και παρόμοιας τεχνολογίας με τους διαφημιστικούς μας συνεργάτες. Αυτό σημαίνει ότι όταν βρίσκεστε σε άλλο ιστότοπο, ενδέχεται να εμφανίζονται διαφημίσεις βάσει των προτύπων περιήγησής σας στους ιστότοπούς μας. Μπορούμε επίσης να σας δείξουμε διαφημίσεις στους ιστότοπούς μας με βάση τα μοτίβα περιήγησής σας σε άλλους ιστότοπους που έχουμε λάβει από τους διαφημιστικούς μας συνεργάτες. Ο διαδικτυακός επαναπροσδιορισμός είναι μια άλλη μορφή διαδικτυακής διαφήμισης που επιτρέπει σε εμάς και σε ορισμένους από τους διαφημιστικούς μας συνεργάτες να προβάλλουμε διαφημίσεις με βάση τα μοτίβα περιήγησής σας και τις αλληλεπιδράσεις σας με άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookies μπορεί να σημαίνει ότι όταν βρίσκεστε σε άλλο ιστότοπο, ενδέχεται να εμφανίζονται διαφημίσεις με βάση αυτά που έχετε δει στους ιστοτόπους μας. Για παράδειγμα, εάν έχετε επισκεφθεί τον ιστότοπο ενός διαδικτυακού καταστήματος ρούχων, ενδέχεται να αρχίσετε να βλέπετε διαφημίσεις από τον ίδιο ιστότοπο αγορών να εμφανίζουν ειδικές προσφορές ή να σας δείχνουν τα προϊόντα που περιηγηθήκατε. Αυτό επιτρέπει στις εταιρείες να διαφημίζονται σε εσάς εάν εγκαταλείψετε τον ιστότοπό τους χωρίς να πραγματοποιήσετε αγορά. Οι εφαρμογές μας ενσωματώνουν λογισμικό τρίτων που μας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της εφαρμογής και ποιο περιεχόμενο έχετε δει για τους σκοπούς της διαδικτυακής διαφήμισης και αναλυτικών στοιχείων, με παρόμοιο τρόπο με τους ιστότοπούς μας. Χρησιμοποιεί cookies από ορισμένους παρόχους που αναφέρονται εδώ, μεταξύ άλλων.  

Πώς να διαχειριστείτε τα διαφημιστικά cookies  

Μπορείτε να διαχειριστείτε τη χρήση των cookies στους ιστοτόπους μας, συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών cookies, και να απενεργοποιήσετε την κοινή χρήση δεδομένων με συνεργάτες για διαφημιστικούς σκοπούς, ακολουθώντας τα βήματα που αναφέρονται εδώ.  

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies διαφήμισης βάσει cookies ανά cookie και δίνουμε τα πιο κοινά παραδείγματα παρακάτω. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εξαίρεσης από τα cookies που παρέχονται από τους βασικούς συνεργάτες μας παρακάτω:  

Μπορείτε να διαχειριστείτε περαιτέρω τη χρήση cookies διαφήμισης και να απενεργοποιήσετε την κοινή χρήση δεδομένων με συνεργάτες για διαφημιστικούς σκοπούς κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο ρυθμίσεων απορρήτου στο υποσέλιδο του περιηγητή σας. Αυτή η επιλογή θα μειώσει τον αριθμό των διαφημιστικών συνεργατών με τους οποίους κοινοποιούμε τα δεδομένα σας, αν και θα εξακολουθείτε να βλέπετε κάποιες διαφημίσεις που έχουν προσαρμοστεί σε εσάς, καθώς και διαφημίσεις που προορίζονται για αναγνώστες μας γενικά.  

Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε την καθολική ρύθμιση απορρήτου ή το πρόσθετο που πρέπει να κοινοποιηθεί για χρήση μέσω του προγράμματος περιήγησής σας. Είναι επίσης δυνατό να σταματήσετε εντελώς το πρόγραμμα περιήγησής σας από την αποδοχή cookies αλλάζοντας τις ρυθμίσεις cookies του προγράμματος περιήγησής σας. Συνήθως μπορείτε να βρείτε αυτές τις ρυθμίσεις στο μενού “επιλογές” ή “προτιμήσεις” του προγράμματος περιήγησής σας. Οι παρακάτω σύνδεσμοι μπορεί να είναι χρήσιμοι ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή “Βοήθεια” στο πρόγραμμα περιήγησής σας.  

Cookie settings in Internet Explorer 
Cookie settings in Micosoft Edge
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari web και iOS

ENOTHTA 3

Δικαιώματα

Στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας μπορείτε να γνωρίσετε τα δικαιώματα που έχετε όσον αφορά στα προσωπικά σας δεδομένα. Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται όπως προβλέπονται στον Γ.Κ.Π.Δ. μόνο όσον αφορά στα προσωπικά δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας για σκοπούς μη δημοσιογραφικούς. Καθώς η εταιρεία μας είναι δημοσιογραφικός οργανισμός, κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που γίνεται στο πλαίσιο της άσκησης του δημοσιογραφικού λειτουργήματος, δηλαδή για την ικανοποίηση του δικαιώματος της πληροφόρησης, εμπίπτει εις την εξαίρεση του άρθρου 85 Γ.Κ.Π.Δ. όπως αυτό έχει μεταφερθεί εις το ελληνικό δίκαιο βάσει της διατάξεως του άρθρου 28 του ν 4624/2019. Συγκεκριμένα, στον βαθμό που είναι αναγκαίο να συμβιβαστούν τα δύο δικαιώματα, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται όταν α) το υποκείμενο των δεδομένων έχει παράσχει τη ρητή συγκατάθεσή του, β) αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν προδήλως δημοσιοποιηθεί από το ίδιο το υποκείμενο, γ) υπερέχει το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης και το δικαίωμα της πληροφόρησης έναντι του δικαιώματος προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του υποκειμένου, ιδίως για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος ή όταν αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δημοσίων προσώπων και δ) όταν περιορίζεται στο αναγκαίο μέτρο για την εξασφάλιση της ελευθερίας της έκφρασης και του δικαιώματος ενημέρωσης, ιδίως όταν αφορά ειδικών κατηγοριών δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και ποινικές διώξεις, καταδίκες και τα σχετικά με αυτές μέτρα ασφαλείας, λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα του υποκειμένου στην ιδιωτική και οικογενειακή του ζωή. Ο ν 4624/19 προβλέπει, στο ίδιο άρθρο στην παράγραφο 2, ότι στον βαθμό που είναι αναγκαίο να συμβιβαστούν οι δύο ελευθερίες (δικαιώματα) δεν εφαρμόζεται α) το Κεφάλαιο ΙΙ του ΓΚΠΔ «Αρχές», εκτός από το άρθρο 5, β) το Κεφάλαιο ΙΙΙ του Γ.Κ.Π.Δ. «Δικαιώματα του Υποκειμένου», γ) το Κεφάλαιο ΙV του Γ.Κ.Π.Δ. «Υπεύθυνος επεξεργασίας και εκτελών την επεξεργασία», εκτός από τα άρθρα 28, 29 και 32, δ) το Κεφάλαιο V του Γ.Κ.Π.Δ. «Διαβιβάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς», ε) το Κεφάλαιο VII του Γ.Κ.Π.Δ. «Συνεργασία και συνεκτικότητα και στ) το Κεφάλαιο IX του Γ.Κ.Π.Δ. «Διατάξεις που αφορούν ειδικές περιπτώσεις επεξεργασίας». Συνεπώς η άσκηση των δικαιωμάτων που αναφέρονται κατωτέρω αφορά και μόνο προσωπικά δεδομένα που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω εξαίρεση.  

Για τις επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων που δεν εμπίπτουν στις εκτελούμενες για δημοσιογραφικούς σκοπούς και προς ικανοποίηση του δικαιώματος στην πληροφόρηση, έχουμε λάβει μέτρα προκειμένου να είμαστε σε θέση να απαντήσουμε σε κάθε ερώτησή σας σε σύντομο χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα από την παραλαβή του αιτήματός σας και χωρίς την οποιαδήποτε χρέωση για την υπηρεσία αυτή. Σε περίπλοκες περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθεί περισσότερος χρόνος για την απάντησή μας. Στην περίπτωση αυτή θα σας ενημερώσουμε σχετικά για τους λόγους της καθυστέρησης και για τον προβλεπόμενο χρόνο αυτής που δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τους τρεις μήνες.

Θα σας απαντήσουμε ηλεκτρονικά ή με άλλο μέσο όπως εσείς ζητήσατε. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε διοικητικά έξοδα για την διεκπεραίωση ενός αιτήματος που επαναλαμβάνεται αδικαιολόγητα ή σε περίπτωση προδήλως αβάσιμης ή υπερβολικής αίτησης. 

Σημειώστε ότι θα πρέπει να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας για να είμαστε σε θέση να απαντήσουμε στο αίτημά σας, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να ζητηθούν περαιτέρω στοιχεία ταυτοποίησης, εφόσον κρίνεται αναγκαίο.

Εάν πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να ενεργήσουμε με βάση το αίτημά σας, θα σας ενημερώσουμε για τον λόγο της απόφασής μας αυτής, καθώς και για τις επιλογές σας για ένδικα μέσα.

Αν πιστεύετε ότι η εταιρεία μας επεξεργάστηκε παράτυπα τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε μαζί μας στις διευθύνσεις που αναφέρονται ανωτέρω ή απευθείας με τον υπεύθυνο προστασίας για να σας ενημερώσουμε ειδικότερα και με αυτό τον τρόπο να βελτιώσουμε την υπηρεσία μας. Μπορείτε να μας στείλετε μια επίσημη καταγγελία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση που αναφέρεται ανωτέρω.  

1.Δικαίωμα λήψης διαφανών πληροφοριών

Θα σας χορηγήσουμε όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται από τον Γ.Κ.Π.Δ. σε σύντομη, διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, χρησιμοποιώντας σαφή και απλή γλώσσα, ιδιαίτερα για κάθε πληροφορία ειδικά για τα παιδιά. Θα παρέχουμε τις πληροφορίες προς εσάς γραπτώς ή με ηλεκτρονικά μέσα. Αν το ζητήσετε, θα παράσχουμε προφορικά τις πληροφορίες.  

2. Δικαίωμα πρόσβασης στα δικά σας δεδομένα 

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από εμάς την επιβεβαίωση κατά πόσον ή όχι τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και, αν ναι, να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και τις ακόλουθες πληροφορίες: 

α) τον σκοπό της επεξεργασίας, 

β) τις σχετικές κατηγορίες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

γ) τους αποδέκτες στους οποίους έχουμε αποκαλύψει ή θα αποκαλύψουμε τα προσωπικά δεδομένα. 

δ) την περίοδο για την οποία αποθηκεύονται τα προσωπικά δεδομένα ή τα κριτήρια που καθορίζουν το διάστημα αυτό, 

ε) την ύπαρξη του δικαιώματός σας να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ή να διαγράψουμε προσωπικά δεδομένα ή να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία, 

στ) το δικαίωμά σας να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή, 

ζ) όταν τα προσωπικά σας δεδομένα δεν συλλέγονται απευθείας από εσάς, να σας δώσουμε κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την πηγή τους.  

3. Δικαίωμα αποκατάστασης ανακριβών δεδομένων 

Εάν επεξεργαζόμαστε εσφαλμένα ή ελλιπή προσωπικά δεδομένα έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση διόρθωσή τους. 

4. Δικαίωμα διαγραφής («Δικαίωμα στη λήθη») 

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που σας αφορούν και να ανταποκριθούμε στο αίτημα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όταν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους: 

α) Τα δεδομένα σας δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους είχαν αρχικά υποβληθεί σε επεξεργασία, 

β) Ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας και δεν έχουμε άλλη νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας, 

γ) Δηλώνετε την αντίθεση σας με την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 Γ.Κ.Π.Δ. (ως κατωτέρω υπό 8) και δεν υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι για την εξακολούθηση της επεξεργασίας, 

δ) Τα δεδομένα έχουν επεξεργαστεί παράνομα, 

ε) Τα δεδομένα πρέπει να διαγραφούν σύμφωνα με το νόμο, 

ζ) Η νόμιμη βάση της για την επεξεργασία των δεδομένων είναι η συγκατάθεση που δόθηκε από κηδεμόνα για ένα παιδί σύμφωνα με το άρθρο 8.1 Γ.Κ.Π.Δ. και είτε (I) είστε ο κηδεμόνας και το παιδί είναι ακόμα κάτω από την ηλικία συγκατάθεσης, ή (II) είστε τώρα το παιδί ηλικίας μεγαλύτερης από την ηλικία συγκατάθεσης.  

Λάβετε υπόψη ότι δεν μπορούμε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στο βαθμό που απαιτείται η επεξεργασία τους: 

α) για την άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας έκφρασης και ενημέρωσης, 

β) για την τήρηση νομικής υποχρέωσης που απαιτεί επεξεργασία, 

γ) για λόγους δημοσίου συμφέροντος στον τομέα της δημόσιας υγείας,  

δ) για σκοπούς αρχειοθέτησης για λόγους γενικού συμφέροντος, επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή στατιστικούς σκοπούς, εφόσον η αίτηση είναι πιθανόν να καταστήσει αδύνατη ή να βλάψει σοβαρά την επίτευξη των στόχων αυτής της επεξεργασίας ή

ε) για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. 

5. Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης

Όπου έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για οποιαδήποτε επεξεργασία, έχετε το δικαίωμα να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να το κάνετε αυτό στέλνοντας ένα αίτημα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας γνωστοποιείται με την παρούσα.

Λάβετε υπόψη ότι η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θα επηρεάσει την επεξεργασία που έχουμε ήδη κάνει.  

6. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας 

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν ισχύει ένα από τα ακόλουθα: 

αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων
δεν έχουμε πλέον τη βάση της νομιμότητας για επεξεργασία, αλλά αντιτάσσεστε στη διαγραφή των δεδομένων και ζητάτε να περιορίσουμε τη χρήση τους
δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα για τον αρχικό σκοπό, αλλά εσείς τα χρειάζεστε για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων
αντιτίθεσθε στην επεξεργασία των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 21 του Γ.Κ.Π.Δ. (ιδέ κατωτέρω) και ζητάτε τον περιορισμό μέχρι την επαλήθευση του λόγου εναντίωσης
Όπου η επεξεργασία περιορίζεται βάσει των ανωτέρω, εκτός από τη συνέχιση της αποθήκευσης των δεδομένων, θα τα επεξεργαστούμε μόνο με τη συγκατάθεσή σας ή: α) για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών απαιτήσεων, β) για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου προσώπου, ή γ) για λόγους σημαντικού δημοσίου συμφέροντος της Ε.Ε. ή ενός κράτους μέλους. 

Όπου περιορίζουμε την επεξεργασία, θα σας ενημερώσουμε προτού άρουμε τον περιορισμό.

7.Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία έχετε παράσχει σ΄ εμάς, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από εμάς, όταν: η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεσή σας ή σε σύμβαση και η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα και μόνο εφόσον τούτο είναι τεχνικά εφικτό. Το εν λόγω δικαίωμα δεν ισχύει για την επεξεργασία που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον και δεν μπορεί να επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων. 

8.Δικαίωμα εναντίωσης

Έχετε δικαίωμα να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, η οποία βασίζεται είτε στο έννομο συμφέρον κατ άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) Γ.Κ.Π.Δ. είτε είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον κατ άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) Γ.Κ.Π.Δ. Δεν θα υποβάλλουμε στη συνέχεια τα δεδομένα σε επεξεργασία, εκτός εάν μπορούμε να καταδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.  

9.Δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή

Σε κάθε περίπτωση και για κάθε αίτημά σας έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε την συνδρομή της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων όπου και μπορείτε να κάνετε αναφορά ή καταγγελία. Η διεύθυνση της Αρχής είναι Κηφισίας 1-3 ΑΘΗΝΑ, η ιστοσελίδα της www.dpa.gr και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 210 6475000 και φαξ 210 6475628