- Διαφήμιση -

Είσαι σίγουρη ότι ξέρεις όλα όσα χρειάζεται για την αντισύλληψη; Κάθε σεξουαλικά ενεργό άτοµο οφείλει να γνωρίζει τις βασικές αρχές. Διάβασε ποιες είναι…

Οι µέθοδοι αντισύλληψης είναι πάρα πολλές. Θα αναφερθούµε στις ευρέως χρησιµοποιούµενες, αφού πρώτα αναφερθούµε στις «γόνιµες ηµέρες».

- Διαφήμιση -

Ποιες είναι οι «γόνιµες ηµέρες» µιας γυναίκας;

Οι γόνιµες ηµέρες, οι ηµέρες δηλαδή της ωοθυλακιορρηξίας, είναι διαφορετικές για κάθε γυναίκα, αλλά και στην ίδια γυναίκα µπορεί να διαφοροποιούνται από µήνα σε µήνα. Γυναίκες µε άστατο κύκλο είναι ιδιαίτερα δύσκολο να προσδιορίσουν µε ακρίβεια τις ηµέρες της ωοθυλακιορρηξίας. Σε γυναίκες µε κύκλο 28-30 ηµερών, συνήθως οι γόνιµες ηµέρες είναι µεταξύ 10ης και 16ης ηµέρας.

Διακεκοµµένη συνουσία

Ακριβώς λόγω του ότι οι γόνιµες ηµέρες µιας γυναίκας δεν είναι σταθερές, η µέθοδος της αποχής αυτές τις ηµέρες έχει φτωχά αποτελέσµατα και υψηλά ποσοστά αποτυχίας. Το ίδιο ισχύει και για τη διακεκοµµένη συνουσία, την απόσυρση δηλαδή του πέους πριν την εκσπερµάτιση.

Προφυλακτικό

Το πλέον χρησιµοποιούµενο µέσο αντισύλληψης. Το προφυλακτικό εκτός από την αντισυλληπτική του δράση, προφυλάσσει και από τα σεξουαλικώς µεταδιδόµενα νοσήµατα, όπως το AIDS, την ηπατίτιδα Β και C, τον ιό των κονδυλωµάτων (HPV), τον έρπητα, τη σύφιλη κ.λπ.

Το προφυλακτικό πρέπει να τοποθετείται στο πέος από την αρχή της επαφής, καθώς τα υγρά πριν την εκσπερµάτιση περιέχουν σπερµατοζωάρια. Ο κίνδυνος ρήξης του προφυλακτικού είναι περίπου 3% και σχετίζεται µε την τριβή ή την εσφαλµένη τοποθέτηση.

Αντισυλληπτικά δισκία

Αν η λήψη των αντισυλληπτικών γίνεται σωστά, η αποτελεσµατικότητα αγγίζει το 100%. Τα αντισυλληπτικά αναστέλλουν την ωοθυλακιορρηξία, τη γονιµοποίηση και την εµφύτευση στο ενδοµήτριο. Η γυναίκα λαµβάνει ένα δισκίο την ηµέρα, σε σταθερή ώρα, για 21 ηµέρες. Ξεκινά το επόµενο κουτί 7 ηµέρες από το τελευταίο χάπι. Αν δεν ληφθεί ένα χάπι, χάνεται η αντισυλληπτική προστασία. Εκτός από την αντισύλληψη, τα χάπια ελαττώνουν τη δυσµηνόρροια και αναστέλλουν την τριχοφυΐα και την ακµή, ελαττώνουν την πιθανότητα καρκίνου ωοθήκης και ενδοµητρίου. Δεν µπορούν να τα λάβουν καπνίστριες και γυναίκες µε αιµατολογικά ή καρδιαγγειακά προβλήµατα.

Ενδοµήτρια σπειράµατα (ΣΠΙΡΑΛ)

Πρόκειται για αντισύλληψη µακράς διάρκειας, έως και 5 έτη. Το σπιράλ είναι µικρή συσκευή σχήµατος Τ που τοποθετείται µέσα στη µήτρα και αποτρέπει την εµφύτευση του γονιµοποιηµένου ωαρίου. Υπάρχουν δύο είδη: του χαλκού και της λεβονογεστρέλης (ορµονικό σπιράλ). Η τοποθέτηση του σπιράλ γίνεται στο ιατρείο και δεν είναι επώδυνη. Η αποτελεσµατικότητα του σπιράλ είναι υψηλή και η γονιµότητα επανέρχεται αµέσως µετά την αφαίρεσή του. Μπορεί να τοποθετηθεί αµέσως µετά τον τοκετό ή µετά από µια άµβλωση. Ανεπιθύµητες ενέργειες στο σπιράλ χαλκού µπορεί να είναι η αύξηση του αίµατος στην περίοδο ή δυσµηνόρροια.

Χειρουργική στείρωση

Θεωρείται µόνιµη διαδικασία αντισύλληψης. Στις γυναίκες γίνεται µε απολίνωση ή διατοµή των σαλπίγγων, ενώ στους άντρες γίνεται διατοµή του σπερµατικού πόρου (βαζεκτοµή). Στις γυναίκες µπορεί να γίνει είτε λαπαροσκοπικά είτε µε ανοιχτό χειρουργείο.

Επείγουσα αντισύλληψη

Σκευάσµατα που λαµβάνονται σε περίπτωση που έχει γίνει εκσπερµάτιση κατά την επαφή χωρίς αντισύλληψη και υπάρχει υψηλή πιθανότητα για σύλληψη. Τα σκευάσµατα που κυκλοφορούν στη χώρα µας περιέχουν υψηλή ποσότητα λεβονογεστρέλης.

Το χάπι είναι περισσότερο αποτελεσµατικό όσο πιο κοντά χρονικά ληφθεί µε την επαφή και χορηγείται µέχρι και 72 ώρες µετά την επαφή. Στις παρενέργειες συγκαταλέγονται οι διαταραχές στον επόµενο κύκλο, ναυτία, έµετος, άλγος υπογαστρίου.

Από τη Μαριλία Νικολαΐδου, Υπ. Διδάκτωρ Πανεπιστηµίου Αθηνών, Συνεργάτις Μαιευτηρίου «ΡΕΑ», [email protected]

Διάβασε επίσης:

Ορμόνες: Το «βάσανο» κάθε γυναίκας!

Είσαι γυναίκα; τότε κρυώνεις περισσότερο!

- Διαφήμιση -
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ