- Διαφήμιση -

Σήμερα, 7 Απριλίου, είναι η επέτειος της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας και ίδρυσης του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.).

Η υγεία μας, στο μεγαλύτερο βαθμό, εξαρτάται από τις διατροφικές συνήθειες που επιλέγουμε να έχουμε. Με βάση αυτές δεν ικανοποιείται μόνο το αίσθημα της πείνας αλλά συντελούν στη διατήρηση της
υγείας και στην ποιότητα της ζωής του ανθρώπου. Φέτος, ο Π.Ο.Υ. επιλέγει ένα από τα
σημαντικότερα θέματα παγκόσμιας ανησυχίας για τη δημόσια υγεία – τα ασφαλή τρόφιμα.
Με την εξελισσόμενη παγκόσμια οικονομική κρίση που η ανθρωπότητα βιώνει σήμερα, η
ανάγκη διάθεσης επαρκών και ασφαλών τροφίμων είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Ο τομέας της Ασφάλειας των Τροφίμων αντιμετωπίζει νέες και δυναμικά εξελισσόμενες προκλήσεις ως αποτέλεσμα κυρίως, της παγκοσμιοποίησης και απελευθέρωσης του εμπορίου, των νέων τεχνολογιών και των κλιματικών αλλαγών. Η αλυσίδα παραγωγής, επεξεργασίας και διακίνησης τροφίμων γίνεται συνεχώς πιο περίπλοκη. Οι συνθήκες αυτές ευνοούν τόσο την εμφάνιση νέων αναδυόμενων κινδύνων άγνωστων μέχρι σήμερα όσο και την επανεμφάνιση άλλων από τους οποίους πιστεύαμε ότι είχαμε απαλλαγεί.

- Διαφήμιση -

Ο ΕΦΕΤ συνεργάζεται στενά με τα αρμόδια θεσμικά όργανα της Ε.Ε. και τους ομόλογους
Ευρωπαϊκούς φορείς, την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, τις εθνικές αρχές
και τους Διεθνείς Οργανισμούς, αποδεικνύοντας πως είναι ενεργός εταίρος ώστε ο
καταναλωτής να γνωρίζει ότι χρησιμοποιεί τρόφιμα ασφαλή, υγιεινά και ποιοτικά.

Επίσης, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και έχοντας ευθύνη για τον σχεδιασμό, την οργάνωση, την
εποπτεία των επίσημων ελέγχων της χώρας στον τομέα των τροφίμων, έχει συμβάλει
διαχρονικά στη βελτίωση του επιπέδου συμμόρφωσης των επιχειρήσεων τροφίμων με τις
απαιτήσεις της νομοθεσίας και ως εκ τούτου του επιπέδου της ασφάλειας και υγιεινής των
τροφίμων στην χώρα μας.
Θα πρέπει να τονιστεί ότι εκτός από την θεσμοθετημένη ευθύνη των επιχειρήσεων τροφίμων
για παραγωγή και διάθεση ασφαλών τροφίμων, ο καταναλωτής έχει ουσιαστικό ρόλο στη
διαμόρφωση διατροφικών επιλογών βασισμένων στην ορθή ενημέρωση για την ασφάλεια και
τη διατροφική αξία των τροφίμων.
Με αφορμή την επέτειο της Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας, ο ΕΦΕΤ συστήνει στους καταναλωτές
να ενημερώνονται για ασφαλείς & υγιεινές επιλογές.

- Διαφήμιση -
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ