- Διαφήμιση -

Για να αξιολογήσουµε το σωµατικό βάρος ενός παιδιού θα πρέπει να υπολογίσουµε τον Δείκτη Μάζας Σώµατος (ΔΜΣ). Ο ΔΜΣ εκφράζει το βάρος σε συνάρτηση µε το ύψος. Η οριοθέτηση των φυσιολογικών τιµών του ΔΜΣ για τα παιδιά και τους εφήβους γίνεται βάσει του φύλου και της ηλικίας τους, καθώς µια παρατηρούµενη προοδευτική αύξηση στη σχέση βάρους-ύψους µε την πάροδο των χρόνων είναι φυσιολογική και αναµενόµενη. Παρεκκλίσεις του βάρους σε τιµές πέραν του φυσιολογικού απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση. Σε περίπτωση που ο ΔΜΣ βρίσκεται πάνω από το 24,5, τότε το βάρος σε σχέση µε το ύψος θεωρείται αυξηµένο. Σε αυτή την περίπτωση δεν συστήνεται να ακολουθήσει το παιδί ένα πρόγραµµα απώλειας βάρους, αλλά ένα πρόγραµµα ισορροπηµένης διατροφής, ώστε να εκπαιδευθεί στις αρχές της υγιεινής διατροφής από επιστήµονα διαιτολόγο-διατροφολόγο και να διατηρήσει το βάρος του· ψηλώνοντας, θα µειωθεί ο ΔΜΣ. Για ΔΜΣ µεγαλύτερο από το 28,5, το βάρος θεωρείται αρκετά αυξηµένο και στις περιπτώσεις αυτές κρίνεται σκόπιµη η συστηµατική παρακολούθηση και ο περιοδικός επανέλεγχος του βάρους, καθώς και οι αιµατολογικές εξετάσεις από παιδοενδοκρινολόγο.

Διάβασε επίσης:

- Διαφήμιση -

Πήρα βάρος λόγω θεραπείας με κορτιζόνη. Τι πρέπει να προσέξω;

Αν τρώω µετά τις 8 το βράδυ, θα πάρω περισσότερο βάρος;

- Διαφήμιση -
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ